DIAGNOSE

Wat is er aan de hand? Is de boom ziek? Wat voor een aantasting? Wat is de oorzaak?

Zonder volledig te willen zijn, kunnen ziekten en plagen bestaan uit schimmelaantastingen (door bijv. zwammen), bacteriën,motjes, rupsen,kevers, luizen etc.
honingzwam op paardekastanje

reuzenzwam op beuk

 

Een boom kan er ook slecht bij staan door bv een stijgende grondwaterspiegel, bodemverdichting door parkeerdruk, zuurstofgebrek door grondophoging, bodemafsluiting door een te dichte bestrating.

Hoe VEILIG is de boom?

Kan er op elk moment een dode tak uitvallen?

Een zware zijtak uitbreken?
Of kan de boom in z'n geheel plots omgaan?.

De door ons uit te voeren boomveiligheidsinspectie ( VTA-methode ) constateert eventueel aanwezige gebreken en geeft aan of en zo ja hoe de boom weer veilig te maken is.

Als boomeigenaar bent u aansprakelijk voor de schade die uw boom maakt, tenzij deze schade tijdens storm is ontstaan én u aan uw zorgplicht heeft voldaan.