KAP

Als het niet anders kan, moet een boom weg. In het algemeen is daar een gemeentelijke kapvergunning voor nodig. Informeer hierover bij de afdeling Groenvoorzieningen van uw gemeente.

Tijdens het broedseizoen kan er alleen gekapt worden als er geen vogelnesten in de boom zitten.

Het kappen doen wij meestal klimmend, met moderne afvangtechnieken, in brokjes en beetjes, zodat de schade aan bebouwing of beplanting onder de boom nihil is.

Soms wordt er ook een telekraan ingezet.

Het kap-afval kan door ons afgevoerd worden. Ook kunnen we er in de tuin een takkenwal van maken. Het dikkere hout, mits goed stookbaar, vindt meestal wel zijn weg naar een open haard of houtkachel. Of als het mooi recht stamhout is, kunnen we er planken van zagen.