SNOEIEN

1 Snoeitijdstip

Een aantal bomen kan alleen vanaf juni tot en met oktober gesnoeid worden. Daarbuiten kunnen ze gaan bloeden: uit de wonden blijft vocht druppelen. Bomen waarvoor dit geldt, zijn: berk, esdoorn, haagbeuk en walnoot.

De overige boomsoorten kunnen het gehele jaar door gesnoeid worden, mits per snoeibeurt niet meer dan 25% van de (potentiële) bladmassa verwijderd wordt.

Kandelaberen (zie verderop) kan alleen als er geen blad aan de boom zit.

2 Begeleidingssnoei

Jonge bomen hebben behoefte aan snoei om "probleemtakken" in een vroeg stadium te verwijderen. Probleemtakken zijn zijtakken die niet goed gehecht zijn aan de hoofdstam. Of het kunnen takken zijn die als ze groter worden in de weg komen te zitten. Elke 3 tot 4 jaar opnieuw snoeien net zo lang tot de probleemtakken allemaal weg zijn.

3 Reductiesnoei

Een boomkroon kan soms te groot worden voor zijn omgeving of voor zijn eigen dragend vermogen. Vaak is het dan mogelijk om door snoei de kroon kleiner, compacter, wind- en lichtdoorlatener te maken terwijl toch het karakter van de kroon behouden blijft.

Ook als een kroon verankerd moet worden omdat er een potentieel gevaarlijke tak of top inzit, wordt dit gecombineerd met reductiesnoei.

4 Kandelaberen

Sommige bomen lenen zich om gekandelaberd te worden: alle zijtakken worden op 0,5-2 m van de stam afgezaagd. De bomen lopen weer opnieuw uit. Wel kan er zoveel wortelsterfte optreden dat de boom na 8-10 jaar dood gaat. Kandelaberen moet dan ook echt als een noodmaatregel worden gezien, als kappen het enige alternatief is. Eenmaal gekandelaberde bomen moeten elke 3-5 jaar opnieuw gesnoeid worden.

5 Fruitbomen

Fruitbomen vragen om een specifieke snoei zodat de vruchtopbrengst hoog is maar de boom ook in staat is om de vruchten te dragen.De jonge boom verlangt een goed gestel: een juiste hoeveelheid zijtakken in de juiste hellingshoek.

6 Snoeiafval

Het snoeiafval kan door ons afgevoerd worden. Ook kan er in de tuin een takkenwal van gemaakt worden.